About Kose

Szakembereknek


 

Matuzalem antioxidáns hatás vizsgálati folyamatának meghatározása.

Kisérletileg sikerült meghatározni a Matuzalem fitokomplex, mint flavonoid komplex antioxidáns tulajdonságát, ami a következőképpen foglalható össze néhány feltétel mellet és néhány alapvető szakkifejezés kiegészítő magyarázatával együtt.

Szabad gyökök olyan magas reakció készségű (nagyon reaktív), oxigénből és nitrogénből álló molekulák, amelyek néhány élettani folyamatban betöltött pozitív szerepüktől eltekintve, általában negatív hatásúak. A szabad gyökök által okozott toxicitás ellen léteznek a természetben és az emberi szervezetben olyan anyagok, amelyek képesek ellensúlyozni a toxikus hatást. Ezeket az anyagokat általánosan antioxidánsoknak hívjuk.

Teljes antioxidáns képesség meghatározása.

(Total antioxidant status)

Standard vizsgálati módszer szerinti folyamat

A „Total antioxidant status” meghatározására a Radox cég (Anglia) TAS vegyület sorozata kerül alkalmazásra. A módszer az Abts+  (2,2´ -azino-di-(3-ethylbenzthiazoline sulphonate)) gyök képződésén alapul. Ez a gyök a hidrogén–peroxidnak a met–myoglobinra való hatásával jön létre, amelynek során ferryl-myoglobín keletkezik, és ez reakcióba lép az Abts-sel az Abts+ gyök képződése közben.

 

A vizsgálat eredményei az 1. sz. táblázatban találhatók.

Kétféle – 0,1 és 0,01 mmol/l – töménységű oldatból lett kiszámítva az antioxidáns hatás, 10,54 ± 1,02 mmol/l Trolox hatásához viszonyítva.

Linearitás vizsgálata a koncentrációtól függő hatással történt, az eredményeket a 2. sz. táblázat tartalmazza.  A biológiai aktivitás megőrzése az oldatban TAS mérésével került meghatározásra a 0,7. és a 14. napon. Az eredményeket a 2. sz. táblázat tartalmazza.

A vízben oldódó antioxidáns hatás meghatározása (ACW)

Standard vizsgálati módszer szerinti folyamat

ACW meghatározására a FAT vegyületsorozat (Berlin) oldatai kerülnek alkalmazásra

  • standardként Trolox került alkalmazásra – E vitamin vízben oldódó formája

  • ACW értékének meghatározására a Matuzalem következő töménységű oldatai kerülnek alkalmazásra:

A =  1  mmol/l     (5mg/ml)

B =  0,1 mmol/l   (A oldat 10-szeres higításban)

C =  0,01 mmol/l (B oldat 10-szeres higításban)

Az ACW mérésénél az antioxidáns hatás úgy értékelhető, mint a görbe „lag“ fázisához viszonyított elmozdulás, ahol „lag“ a görbék elmozdulását jelenti a Trolox, mint standard esetében, és ahol az említett görbékből került megszerkesztésre a kalibrációs görbe; 1. sz. ábra.

Ebből a kalibrációs görbéből történt az ACW koncentrációjának a kiszámítása számítógép segítségével, és az ACW aktivitás atszámítása alapján a Matuzalem töménységi egységére (0,0087:0,01), az ACW-vel jellemzet hatás: Matuzalem aktivitása = E vitamin aktivitásának 0,87 része, amennyiben figyelembe vesszük a „lag“ fázis elmozdulását, azaz a „traping“ aktivitást.

Amennyiben viszont a kiértékelésnél figyelembe vesszük a kemilumineszcens görbe integrált területét, ami jobban megfelel scavenger aktivitásnak, az a Matuzalem egység-koncentrációjára átszámítva a Trolox scavenger aktivitásnak 5,56 részét jelenti.

Hasonló aktivitás SOD értékének és IC50 meghatározása Matuzalem esetében.

Standard vizsgálati módszer szerinti folyamat

A hasonló aktivitás SOD értékének meghatározására kemiluminometrikus módszer került alkalmazásra, PHOTOCHEM kemiluminométerrel, ahol a meghatározásra a FAT (Berlin) vegyület sorozat SOD aktivitáshoz szolgál. A mérések időtartama 3 perc volt, miközben feljegyzésre került a kemiluminescens görbe integrálterülete, és számítógép segítségével atszámoltuk az értéket a SOD tömegegység-aktivitásra; 3. sz. táblázat.

Matuzalem hatása a DNS degradálására

Standard vizsgálati módszer szerinti folyamat

A Matuzalemnek a DNS degradálására gyakorolt hatásának meghatározására kromoszomális DNS-t és xantin-xanti oxidáz rendszert használtunk szuperoxid képzésre

Reakciós keverék (1 ml) tartalmazott 0,25 mg DNS-t és xantint 3,10-4 mol/l reakciós keverékenként. A reakciós keverékbe xantin-oxidáz lett adagolva olyan módon, hogy a percenkénti delta abszorbáció (510 nm) értéke - amely a szuperdioxid képződésének mutatója –0,03 és 0,04 között mozogjon.

A reakciós keverékhez meghatározott mennyiségű Matuzalem oldat adagolása történt, illetve a kontroll oldat esetében nem lett Matuzalem hozzáadagolva. A reakciós keverékként 25 nM töménységű 7,4 pH értékű fosfát-puffer oldattal lett feltöltve a szükséges térfogatra. Azt követően a reakciós keveréket 60 percen keresztül 37°C-os hőmérsékleten inkubáltuk. A kémiai reakciót 0,75 ml 2,8 %-os TCA oldattal allítottuk be. Ezt követte 0,25 ml tio-barbiturátsav (TBA) hozzáadása, és a reakciós keveréknek zárt kémcsőben, 95°C-on 30 percig tartó főzése. A kihűtését követően spektrofotometriás mérés következett, és tetra-etoxipropán (TEP) standard anyag segítségével számoltuk ki a DNS-malondialdehyd (MDA) oxidációs károsodási folyamatasorán keletkezett végterméket, 1 mg DNS-re átszámítva. Az eredményeket a 4. sz. táblázat tartalmazza.

ÖSSZEGZÉS

Eredmények és standard, általánosan használt eljárások a molekulák képességének megfigyelésére „kifogni“ a szabad gyökök különböző formáit – antioxidáns aktivitás és képesség a DNS sérülésének csökkenésére, bebizonyították a matuzalem képességeit, tulajdonságokat és az eredményeket a táblázatok tartalmazzák. A vizsgálat renszeresen történik, meghatározott időszakokban.

 

 

 

 

Loading